De Organisatie van Your Accountants en Adviseurs

Your Accountants & Adviseurs bestaat uit een vaste groep van professionals die elk een specifiek takenpakket hebben.

Marc van der Hout AA is partner en verantwoordelijk voor de accountancy afdeling. Marc heeft veel ervaring op het gebied van zorg en welzijn en kunst en cultuur. Te bereiken op marc.vanderhout@youraa.nl

Drs. Hans Wouda is partner en verantwoordelijk voor de fiscale afdeling van de organisatie. Vanaf 1 juli 2017 is Hans full time werkzaam op kantoor Haarlem. Hij is gespecialiseerd in btw aangelegenheden, maar ook in andere ingewikkelde fiscale vraagstukken en goodwill berekeningen. Te bereiken op hans.wouda@youraa.nl

Bert Brals is partner en verantwoordelijk voor het kantoor in Haarlem. Op termijn zal Bert de klanten overdragen aan Hans. Te bereiken op b.brals@youraa.nl

Laura Bockweg FFP (Financieel Planner, zie laurabockweg.ffp.nl) verzorgt de financiële/fiscale planning van klanten en stelt de jaarrekeningen en de fiscale aangiftes inkomsten– en vennootschapsbelasting voor de klanten van ons kantoor op. Te bereiken op l.bockweg@youraa.nl

Mildred Sallehart RPP (Register Payroll Professional, zie website RPP ) is verantwoordelijk voor de loonadministraties van de klanten. Mildred verzorgt naast de loonadministratie ook de aangiftes loonheffing en beoordeelt de arbeidsoverkomsten van uw personeel. Ook zorgt zij ervoor dat de gewijzigde wet- en regelgeving en cao-wijzigingen op de juiste manier worden verwerkt. Te bereiken op mildred@youraa.nl

Karin van den Heuvel is assistent accountant voor de relatie in Haarlem. Zij is verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekeningen en verzorgen van de fiscale aangiftes voor de klanten van Haarlem. Ook heeft kennis van verschillende boekhoudpakketten waaronder King, Elvy en Exact online. Karin is het aanspreekpunt voor de vele relaties van ons kantoor in Haarlem. Te bereiken op karin@youraa.nl
 
Joris van der Woude is op 1 augustus 2018 begonnen als assistent accountant en stelt jaarrekeningen samen en verzorgd fiscale aangiftes. Hij is te breiken op joris.vanderwoude@youraa.nl
 
Als accountant worden wij geconfronteerd met hoge eisen die wet- en regelgeving stellen aan de uitvoering van onze activiteiten. Wijzigingen op met name het gebied van kwaliteitsmaatregelen zijn aan de orde van de dag. Het is bijna ondoenlijk om voortdurend op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken en hierop uw maatregelen te treffen. En toch wordt dat van ons verwacht. Daarom zijn wij aangesloten bij Auxilium Adviesgroep, zodat wij ons als accountant kunnen blijven richten op onze primaire taken.
 
Wij zien het onder meer als onze taak de regelgeving voor onze klanten te blijven volgen, die hiervan op de hoogte te houden en deze in ons kantoor te implementeren. Door de ondersteuning van Auxillium kunnen wij onze tijd besteden aan onze primaire activiteit als accountant namelijk het adviseren van u als cliënt.

Wat mag u van ons verwachten? >>

Accountant en adviseur in Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Alkmaar

Your Accounts & Adviseurs is aangesloten bij de NBA die als doelstelling heeft: De NBA bevordert een goede beroepsuitoefening en behartigt het publiek belang van het AA-beroep. Door de invulling van de wettelijke taken schept de NBA de voorwaarden die de kwaliteit van de beroepsuitoefening waarborgen en bevorderen.

Waarom een MKB accountant?