Boekhouding

Boekhouden is het bijhouden van de in een onderneming gedane uitgaven en verkregen ontvangsten in een administratief boekhoudprogramma. Dit boekhoudprogramma kan door de onderneming worden aangeschaft maar er kan ook een bijlicentie worden gekocht bij Your accountants & Adviseurs. Het doel van een boekhouding is onder andere: 

 • Inzicht te krijgen in de financiële positie van een onderneming.
 • Inzicht te krijgen in het resultaat van de onderneming.
 • Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid aan de directie of aandeelhouders van een onderneming.
 • Gegevens te verzamelen voor de fiscale aangiftes zoals omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting.
   

In het boekhoudprogramma worden de inkoop- en verkoopfacturen geboekt, de bankafschriften en overige boekingen (loonjournaalposten, afschrijvingen). Alle deze boekingen worden verantwoordt op een grootboek. Het grootboekrekening is gerubriceerd in diversen categorieën. Het grootboek wordt op zijn beurt gebruikt om de jaarstukken te maken. De jaarstukken bestaan uit:

 • Jaarrekening: de balans en winst- en verliesrekening, met toelichting en
 • Jaarverslag: tekstuele toelichting bij de jaarrekening en verwachtingen.

Het bijwerken van de administratie in een boekhoudprogramma gebeurt bij kleinere ondernemingen door de eigenaar of een administratief medewerker in dienst van de onderneming. 
De werkzaamheden worden ook uitbesteed aan een externe partij (administratie- of accountantskantoor). De eigenaar of boekhouder worden gecontroleerd door een accountant, die beroepsmatig de jaarrekeningen samengesteld.

Is uw administratie op orde? >>

vanaf € 19.95 per maand


Veel ondernemers willen graag, vanuit kostenbesparing, zelf hun boekhouding voeren. Via Your Accountants & Adviseurs kan een online bijlicentie worden verkregen van het boekhoudpakket “King”. Voor de ondernemer heeft dit als voordeel dat hij:

 • geen programma hoeft te installeren;
 • geen administratie hoeft in te richten;
 • geen updates hoeft uit te voeren.

Your accountants & Adviseurs zorgen ervoor dat alles goed beveiligd is en dat er een optimale samenwerking is met onze medewerkers. Onze medewerkers kunnen meekijken op afstand en daar waar nodig direct advies gegeven hoe een en ander geboekt moet worden en daar waar nodig correctie maken. Het uitwisselen van administratiebestanden met de ons kantoor behoort tot het verleden.

Andere voordelen van online boekhouden zijn:

 • Wij zorgen ervoor dat het overstappen geen problemen geeft.
 • De ondernemer heeft, mits de administratie is bijgewerkt, de beschikking over een up to date administratie.
 • Het programma is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar.
 • Het programma is op elke PC met internetaansluiting te gebruiken.
 • Er zijn geen hoge aanschafkosten.

Bel of mail voor het aanvragen van een offerte met betrekking tot (online) boekhouden.

 

Accountant en adviseur in Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Alkmaar