Digitale (klanten) dossier

Wij zoeken continu naar verbeteringen in onze dienstverlening om onze service aan u nog verder te optimaliseren.

In het kader van verbetering én verdere digitalisering zijn wij gestart met DigiRecord, een zogehetenweb-applicatie waarin wij alle relevante documentatie die betrekking heeft op onze administratieve dienstverlening aan u zullen opslaan/publiceren. Natuurlijk krijgt u ook toegang tot dit digitale dossier zodat u te allen tijde (24/7 via internet…..!) inzage heeft in uw administratie.

Your Accountants en Adviseurs dient op de hoogte te zijn van vele stukken. Denk hierbij aan 

 • oprichtingsakte
 • statuten
 • notulen van aandeelhoudersvergaderingen
 • verzekeringspolissen
 • lening- en huurovereenkomsten
 • leasecontracten
 • belastingnummers
 • jaarrekeningen
 • publicatiegegevens
 • belastingaangiften en ga zo maar door.

Wij dienen deze documenten op ieder gewenst moment te kunnen raadplegen. De stukken zijn namelijk nodig voor een verantwoorde uitvoering van de controle en zijn noodzakelijk bij het samenstellen van de jaarrekening. Onze relaties dienen uiteraard ook continue over deze stukken te beschikken.

In DigiRecord worden centraal de dossierstukken digitaal opgeslagen voor alle relaties van ons accountantskantoor. Iedere relatie kan inzage krijgen in de dossiers vanaf welke werkplek dan ook. De documenten zijn direct oproepbaar en kunnen overal vandaan worden gedownload.
In onderling overleg kan worden bepaald wie bescheiden mag toevoegen of wijzigen. Uniek is dat bij iedere wijziging de betrokkenen automatisch per e-mail een bericht ontvangen waarin is vermeld in welk dossieronderdeel een mutatie heeft plaatsgevonden.

 • Altijd inzage in documenten, aangiftes,(concept)jaarrekeningen, akten en polissen en rapportages.
 • Digitaal internetdossier en daarmee 7 dagen per week / 24 uur per dag inzicht.
 • Automatische berichtgeving vanuit DigiRecord bij mutaties in uw dossier via e-mail (aan u en ons).
 • Mogelijkheid tot digitale goedkeuring op aangiftes, (concept)jaarrekeningen etc.
 • Optimaal beveiligde digitale opslag en versleutelde berichtgeving van en naar DigiRecord.
 • Papieren opslag en fysieke verzending van documenten en bestanden is niet langer noodzakelijk.
 • Wederzijdse (voor u en ons) zekerheid van gebruik juiste gegevens (aangiftes etc.).
  Alle “stukken” zijn altijd voor u en ons beschikbaar.
 • Moderne digitale wijze van gezamenlijk beheer van dossier, samen met u!

DigiRecord is een zogeheten web-applicatie en u verkrijgt toegang tot uw digitaal dossier via uw webbrowser, de mogelijkheid tot inloggen vindt u via www.digirecord.nl of via onze eigen site.

Voor de klanten van Your Accountants en Adviseurs wordt het digitale dossier gratis ter beschikking gesteld. 

Wij achten DigiRecord een welkome aanvulling op onze dienstverlening in het kader van moderne, digitale communicatie en beschikbaarheid van alle informatie voor betrokkenen via een web-applicatie en zijn overtuigd dat ons gezamenlijk beheer van het digitaal dossier zal bijdragen aan betere administratieve dienstverlening en de relatie met onze klant.

Uiteraard zullen wij onze dienstverlening verder op de (persoonlijke) wijze invullen die u tot nu toe van ons gewend was omdat digitalisering geen doel is maar een hulpmiddel.

Bel voor meer informatie 072 5140680