Disclaimer Your Accountants & Adviseurs

Deze website probeert zoveel mogelijk onze dienstverlening duidelijk te maken. Alle informatie is naar eer en geweten verzameld maar het kan voorkomen dat zaken onverhoopt niet correct zijn weergegeven waarvoor onze excuses. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die onverhoopt niet correct is, noch aan de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt vanaf deze site.

De contactgegevens die worden ontvangen worden alleen gebruikt voor het faciliteren van het maken van contact en verder niet. Dit conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze privacyverklaring vindt u hier >>>

Accountant en adviseur in Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Alkmaar