Accountant en adviseur in Zaandam

Your Accountants & Adviseur in Zaandam  biedt een groot aantal diensten. Wij zijn inzetbaar voor uw organisatie en helpen graag bij: 

 • Loonadministratie
 • Jaarrekeningen
 • Belastingen / aangiftes
 • Financieel advies
 • (Online) Boekhouding
 • Begeleiding
 • Advies over pensioenenregelingen
 • P&O & fiscaaladvies
 • Detachering
   

Zowel grote als kleine klanten zijn welkom voor advies en ondersteuning bij hun financiën.

Klik op de button, stuur uw info en wij reageren binnen 24 uur.
gratis adviesgesprek

 

Wat mag u van ons verwachten? >>

Is uw administratie op orde? >>

Aangifte IB 2012 (incl checklist )>>

 

Accountant en adviseur in Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Alkmaar

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Alkmaar en de medewerkers wonen bij hun klanten in de buurt. Wij hanteren het nieuwe werken en door middel van een elektronisch dossier kunnen de medewerkers zowel thuis als op locatie inloggen in het dossier van de klant. Dit bespaart u als klant geld en tijd maar de kwaliteit is gewaarborgd.

In maart 2011 hebben wij een voldoende gehaald voor de preventieve toetsing die is gedaan door onze beroepsorganisatie de Novaa dus wij kunnen  zeggen dat onze manier van werken ten goede komt aan de kwaliteit.

Your Accountants & adviseurs werkt samen met

 • Auxilium Adviesgroep
 • Artlupa
 • One for Payroll
 • notarissen
 • advocaten.

Door deze samenwerkingen zijn wij in staat om alle vragen op ons vakgebied te beantwoorden.

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder lees verder

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad lees verder

Commissaris geen btw-ondernemer

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit lees verder

Werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van lees verder

Forfaits in het belastingstelsel

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de lees verder

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De lees verder

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de lees verder

NHG en flexibel inkomen

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG lees verder

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 kamerleden lees verder

Herstel arbeidsovereenkomst

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische lees verder

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel lees verder

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. lees verder

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte lees verder

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet adviseren over eerlijke lees verder

Liquidatieverliesverrekening

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de lees verder