Financiele Planning

Wat is een Financieel Plan?

Met een financieel plan krijgt u inzicht in uw huidige situatie, wensen en doellstelling en verwachte toekomstige ontwikkelingen. Ook krijgt u inzicht of uw specifieke wensen en doelstelling wel haalbaar zijn en hoe u ze kunt bereiken.

Stappenplan

  1. Kennismakingsgesprek. Tijdens een afspraak bespreken wij u financiële wensen en mogelijkheden.
  2. Inventarisatie. Aan de hand van een door ons opgestelde checklist verzameld u de benoedigde gegevens die wij nodig hebben om tot een financieel plan te komen.
  3. Rekenfase. Met de gegevens en uw financiële wensen maken we diversen scenario's om tot het gewenste doel te komen.
  4. bespreking. Wij bespreken de door ons opgestelde scenario's en passen deze desgewenst aan en kiezen vervolgens welk scenario het beste bij u past. Vervolgens kijken we naar en vermogensopbouw om uw financieel doel te bereiken.
  5. Rapport. Op basis van de besprekingen werken we het door u gewenste scenario uit in een rapport. 

Waarom een financieel plan?

Met een finacieel plan krijgt u inzicht in uw inkomen en vermogen wat u nodig heeft om uw wensen en doelen in de toekomst te vervullen. U krijgt inzicht in de verschillende financiele isico's die u loopt.

Afpraak maken 

Wilt u een afspraak maken om uw finaciele mogelikheden te bekijken neem dan contact op met Laura Bockweg FFP (072 - 51 40 680).