Jaarrekening door Your AA

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf over het afgelopen boekjaar. Dat maakt de jaarrekening primair een administratief document voor de Belastingdienst om de aangifte IB of VpB op te baseren. Voor de ondernemer is het minder spannend, omdat het altijd nà het boekjaar op tafel ligt en dan weinig tot geen mogelijkheden meer biedt om als ondernemer mee te ondernemen. Mosterd na de maaltijd dus. Of toch niet?

Wij vinden van niet, omdat de jaarrekening wel degelijk bijdraagt aan adviezen op het terrein van verkoop of aankoop van een onderneming, splitsing, overdracht en de stap van eenmanszaak naar BV of andersom. Ook dividenduitkering, het loon van de DGA, een opvallende of structurele winstdaling en herstructurering zijn zaken die je met een jaarrekening kunt onderbouwen. Je kunt er fiscaal mee aan de slag en ook de financiële planning haalt veel informatie uit de jaarrekening.

Jaarrekening en advies

Voor ons is de jaarrekening dus meer dan een administratief document. Uiteraard moet het administratief kloppen, dus goed geboekt zijn, maar daarna komt het belangrijkste deel: het advies. Met de ondernemer blikken we terug en tegelijkertijd vooruit naar ontwikkelingen van de financiële status van het bedrijf, de markt, de kansen en bedreigingen. Denk aan oplopende personeelskosten (in detail zichtbaar in de loonadministratie), een grote aankoop of verkoop, een goodwillberekening of een overdracht van de ouders aan de kinderen die het bedrijf voortzetten.

Wat mag u van ons verwachten?

  1. Een  juist samengestelde jaarrekening die voldoet aan alle eisen van de Belastingdienst
  2. Deponering bij de Kamer van Koophandel
  3. Een samenstellingsverklaring
  4. Een jaarlijks adviesgesprek waarin we vooral ingaan op de inzichten en de kansen en bedreigingen die we zien
  5. Tussentijds meekijken en meedenken bij structurele veranderingen in de bedrijfsvoering

Ook al lijkt de jaarrekening voor veel ondernemers commercieel geen boeiend document, wij zorgen wel dat het in orde is en u relevante adviezen krijgt . Wilt u hierover meer weten? Neemt u dan contact op met Marc van der Hout.

jaarrekening

Voor wie is de jaarrekening verplicht?

Besloten vennootschappen (BV’s), Naamloze vennootschappen (NV’s), coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening en jaarverslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht.

Ondernemers in eenmanszaak, zoals zzp’ers, en VOF’s hoeven in principe geen jaarrekening aan de Belastingdienst te sturen. Maar zij moeten wel een verkorte balans en winst- en verliesrekening (laten) maken. Toch kiezen veel van zulke ondernemers wel voor een jaarrekening, omdat het hen een goed inzicht geeft in hun financiële situatie. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld banken erom vragen bij een financieringsaanvraag.

Jaarverslag of jaarrekening?

In een jaarverslag blikt u terug op de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. Het brengt uw werkzaamheden in kaart en informeert derden over de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Immers, bedrijven hebben vaak veel belangstellenden, zoals aandeelhouders, banken, zakenrelaties en personeel.

De inhoud van het jaarverslag kent geen vast model, maar bevat meestal een profiel van uw organisatie, met daarin uw visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en successen. U kunt een jaarverslag zien als een visitekaartje voor uw onderneming.

Bij een klein bedrijf is een jaarverslag met enkele pagina’s voldoende. Grotere ondernemingen maken verslagen van ruimere opzet. Vaak geldt: hoe groter een onderneming, des te meer gegevens.

Eenmanszaken en vof’s zijn niet verplicht een jaarverslag te maken.

Wat is de jaarrekening dan precies?

Het financiële deel van het jaarverslag is de jaarrekening. Die geeft in grote lijnen weer hoe het er financieel aan toe is gegaan in een bedrijf in het betreffende boekjaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide en het kasstroomoverzicht. De jaarrekening sluit aan op de financiële administratie die door ons of door u zelf is geboekt aan de hand van bankafschriften, kasbladen, facturen en bonnen. Bij grotere bedrijven met een bepaalde omvang moet een accountant de jaarrekening goedkeuren.

Fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening

Niet iedereen weet dat er twee soorten zijn: de fiscale en de bedrijfseconomische jaarrekening.

De fiscale balans is puur voor de fiscus. Deze balans moet voldoen aan de fiscale normen en is bedoeld om de winst van je onderneming te berekenen. Deze winst wordt gebuikt om de inkomsten- of vennootschapsbelasting te berekenen. Hierbij spelen bepaalde fiscale faciliteiten een rol, zoals afschrijvingen, die de fiscale winst verminderen. Deze zaken zien we niet terug in de commerciële balans.

De bedrijfseconomische balans heeft als doel een beeld te geven over de gang van zaken van de vennootschap vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Er wordt geen rekening gehouden met fiscale faciliteiten. Uit de bedrijfseconomische  balans moet duidelijk blijken hoe de grootte en de samenstelling van het vermogen van de onderneming aan het eind van het boekjaar is.

Meer weten over de jaarrekening?

Wij vertellen u graag meer over de jaarrekening en de betekenis ervan voor uw onderneming. Neem contact op met Marc van der Hout voor een afspraak. Mail Marc of bel 06 119 20 647.

Op de website van de Belastingdienst en de KvK vindt u meer informatie over de jaarrekening.

Bron: KvK

Bron: Belastingdienst