Loonadministratie

Als uw bedrijf personeel in dienst hebt dan moet u een loonadministratie bijhouden. Door het bijhouden van een loonadministratie heeft  de belastingdienst inzicht in de gegevens over de medewerkers en loonbetalingen. Ook is de loonadministratie van belang voor het inzicht van de personeelskosten in uw bedrijf.

Wat is een loonadministratie?

De loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld een loonstaat, loonstrook en de jaaropgaaf, die van belang kunnen zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen zoals loonbelasting en pensioenafdrachten.Ook andere beloningen zoals afdrachtsverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen en  onkostenvergoedingen moeten zo geadministreerd zijn, dat het overzicht uit de computer direct helder is. De gehele loonadministratie moet zeven jaar bewaard worden.

online loonadministratie
online loonadministratie

De volgende werkzaamheden kunnen wij op het gebied van salarisadministratie voor u verzorgen:  

  • Periodieke salarisstroken digitaal of indien gewenst per post;
  • Periodiek aanleveren van een (elektronisch) betaalbestand;
  • Periodieke journaalposten ten behoeve van de financiële administratie;
  • Opstellen van de Loonaangifte en het doorzenden hiervan naar de Belastingdienst;
  • Jaaropgaven ten behoeve van de medewerkers;
  • Advisering op het gebied van CAO en arbeidsovereenkomsten;
  • Aan- en afmeldingen naar het pensioenfonds.

Wat is de werkkostenregeling?

Op 1 januari 2015 is de nieuwe regelgeving rondom het vergoeden en verstrekken aan uw medewerkers verplicht van start gaan. U mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, zolang u er maar voor zorgt dat u onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is vanaf 2015 gezet op 1.2% van de totale fiscale loonsom van de loonsom van uw organisatie (de zogenaamde forfaitaire ruimte). Zolang u niet meer vergoedt dan dit bedrag, hoeft u geen (zeer strenge) eindheffing van 80% aan de Belastingdienst te betalen. U hoeft ook niet te verantwoorden waar u het bedrag aan uit heeft gegeven. 
Wilt u meer weten over de werkkostenregeling of onze tarieven voor de loonadministratie mail of bel 072 51 40 680