Loonadministratie en HR-advies

Bij Your Accountants verwerken we maandelijks de loonadministratie en HR-administratie voor 250+ bedrijven. Dat geeft ons continu goed zicht op alle kansen en hiaten. Want die zijn er. Altijd! Met ons proactief HR-advies bespaart u vervolgens geld en neemt u doordachte besluiten voor de toekomst.

Loonadministratie

Als uw bedrijf personeel in dienst heeft, moet u van de Belastingdienst een loonadministratie bijhouden. Dat geeft de Belastingdienst inzicht in de gegevens over de medewerkers en loonbetalingen. En u krijgt zelf inzicht in de personeelskosten van uw bedrijf, wat voor u als ondernemer belangrijke informatie is. Bij veel bedrijven zijn de loonkosten immers de hoogste kostenpost.

De loonadministratie bijhouden is echter een flinke klus die, dat weet u zeker, maandelijks terugkeert. Bovendien heeft u continu te maken met nieuwe regels en wetgeving. In Nederland zijn tientallen CAO’s van toepassing. Hoe houdt u bij wat er voor u relevant is?

HR-advies

Verder heeft u binnen uw bedrijf ook regelmatig met veranderingen in het personeelsbestand te maken. Natuurlijk als er mensen in dienst treden (sluit u zelf een goede arbeidsovereenkomst?) of juist vertrekken. Maar ook allerlei kleine mutaties, zoals een verhuizing, die mogelijk leidt tot een nieuwe reiskostenvergoeding. Wij zien dan in de administratie wel een nieuw adres, maar geen aangepaste kilometervergoeding. Dan rinkelt er bij ons een belletje, en vervolgens bij u de telefoon.


Mildred Sallehart HR-adviseur Your Accountants
Mildred Sallehart HR-adviseur Your Accountants

Administratieve rust met de Salaris-APK

De Salaris-APK geeft administratieve rust. Met de salarisstrook als startpunt onderzoeken we eerst of alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Fouten en hiaten signaleren we en lossen we in overleg op. Vervolgens kijken we naar de kansen. Want binnen de wet- en regelgeving is veel mogelijk om het voor werkgever én werknemer aantrekkelijker te maken zonder het salaris zelf te veranderen.

Wat wij doen is al die werkzaamheden van u overnemen, met aandacht en accuratesse. En we voegen er iets heel belangrijks aan toe: proactief advies. Want vaak zit achter een mutatie iets anders. En net zo vaak weten wij dan een betere oplossing. Wij hadden bijvoorbeeld een klant die een werknemer graag een kleine loonsverhoging wilde geven. Wij konden hem toen voorrekenen dat een verhoging van de reiskosten voor de klant en zijn werknemer fiscaal aantrekkelijker was. Dat bedenk je zelf niet als ondernemer.

Kortom, wij staan u gevraagd én ongevraagd bij met advies over:

 • Arbeidsovereenkomsten, opstellen en nalopen
 • Beloning, 13e maand, reiskosten, salarisadministratie
 • Salarisadvies voor nieuwe werknemers (bijvoorbeeld lager starten en meer groei)
 • Pensioen, pensioenadministratie
 • Ontslag, waaronder ook ontslag op staande voet
 • CAO’s*
 • Sociale verzekeringen, verzuimverzekeringen, ziektewet

* Wij hebben kennis van meer dan 30 CAO’s, waaronder horeca, sociaal werk (zorg, thuiszorg, fysio), detailhandel, vrije beroepen, bouw, schilders, schoonmaakbedrijf, evenementen.


Goed personeel levert je geld op. Een goede loonadministratie ook. Vooral wanneer je verder kijkt dan de loonstrook. Daarom: de Salaris-APK.

Welke mogelijkheden heeft u bij ons?

Wij maken het u graag gemakkelijk. Daarom kunt u zelf bepalen welke diensten u van ons afneemt. Zo hebben wij een klant die zelf de loonadministratie doet en wij kijken met hem mee. Het zogenaamde ‘vierogen-principe’ wat bijvoorbeeld ervoor zorg dat wetswijzigingen in beeld blijven. Voor een klant in de thuiszorg gaan wij 1x per week langs, omdat er veel begeleiding nodig is en werknemers behoefte hebben aan een persoonlijke uitleg. Ook geven wij regelmatig presentaties aan het MT en personeel. We merken dat als een ‘buitenstaander’ dat doet, het verhaal toch anders overkomt dan wanneer het MT of HR dat zelf doet. Daar voelt iedereen zich beter bij.


Loonadministratie en HR-advies

Op deze manier bedienen wij klanten door heel Nederland op (hun) maat. Eén ding weten zij hierbij zeker: Proactief advies krijgen zij altijd! En wanneer u bij ons andere diensten afneemt, zoals jaarrekeningen, belastingaangiftes, fiscaal advies en/of financiële planning, zorgen wij uiteraard voor interne afstemming.

Meer weten over de loonadministratie en HR-advies?

Wij vertellen u graag meer over de loonadministratie en de betekenis ervan voor uw onderneming. Neem contact op met Mildred Sallehart of Esther Vleugel voor een afspraak. Mail Mildred of Esther. Of bel 072 51 40 680.
Wat is een loonadministratie precies?

De loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Denkt u aan een loonstaat, loonstrook en de jaaropgaaf. Deze kunnen van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen, zoals loonbelasting en pensioenafdrachten. Ook andere beloningen zoals afdrachtsverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen en onkostenvergoedingen moet u zo administreren, dat het overzicht uit de computer direct helder is. Let op: U moet de gehele loonadministratie van een jaar daarna nog zeven jaren bewaren. Wanneer wij die voor u bijhouden, doen wij dat ook.


Onze werkzaamheden voor uw loonadministratie

De volgende werkzaamheden kunnen wij op het gebied van salarisadministratie voor u verzorgen:

 • Periodieke salarisstroken digitaal of indien gewenst per post
 • Periodiek aanleveren van een (elektronisch) betaalbestand
 • Periodieke journaalposten ten behoeve van de financiële administratie
 • Opstellen van de Loonaangifte en het doorzenden hiervan naar de Belastingdienst
 • Jaaropgaven ten behoeve van de medewerkers
 • Advisering op het gebied van CAO en arbeidsovereenkomsten
 • Aan- en afmeldingen naar het pensioenfonds

U bepaalt zelf welke diensten u aan ons uitbesteedt en het is altijd mogelijk tussentijds te switchen.


Nmbrs HR en payroll processen

Nmbrs is het loonadministratiepakket dat wij gebruiken voor onze werkzaamheden. Een belangrijk voordeel is dat HR goed gekoppeld is met de salarisadministratie. Verder biedt het veel digitale mogelijkheden, zoals online meekijken. U kunt ook zelf werknemers en mutaties invoeren. Wij kijken dan met u mee ter controle en bellen u bij vragen of voor een advies.

Lees alles over Nmbrs >


Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in het leven geroepen om de arbeidsmarkt nog beter te reguleren. Het is een aanpassing van de eerder ingevoerde Wet werk en zekerheid (WWZ). De nieuwe regels uit de WAB moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen.

De WAB is per 1 januari 2020 van kracht en bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. Wij helpen u graag met achtergrondinformatie en de betekenis van de wet voor uw onderneming.


Meer weten over de WAB?

Neem contact op met Mildred Sallehart voor een afspraak over de WAB: mail of bel 072 51 40 680.