(online) Boekhouden

Boekhouden is het bijhouden van de in een onderneming gedane uitgaven en verkregen ontvangsten in een administratief boekhoudprogramma.
Dit boekhoudprogramma kan door de onderneming worden aangeschaft maar er kan ook een bijlicentie worden gekocht bij Your accountants & Adviseurs. Het doel van een boekhouding is onder andere: 

  • Inzicht te krijgen in de financiële positie van een onderneming.
  • Inzicht te krijgen in het resultaat van de onderneming.
  • Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid aan de directie of aandeelhouders van een onderneming.
  • Gegevens te verzamelen voor de fiscale aangiftes zoals omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

In het boekhoudprogramma worden de inkoop- en verkoopfacturen geboekt, de bankafschriften en overige boekingen (loonjournaalposten, afschrijvingen). Alle deze boekingen worden verantwoordt op een grootboek. De grootboekrekening is gerubriceerd in diversen categorieën. Het grootboek wordt op zijn beurt gebruikt om de jaarstukken te maken. De jaarstukken bestaan uit:

  • Jaarrekening: de balans en winst- en verliesrekening, met toelichting en
  • Jaarverslag: tekstuele toelichting bij de jaarrekening en verwachtingen.

Het bijwerken van de administratie in een boekhoudprogramma gebeurt bij kleinere ondernemingen door de eigenaar of een administratief medewerker in dienst van de onderneming. 
De werkzaamheden worden ook uitbesteed aan een externe partij (administratie- of accountantskantoor). De eigenaar of boekhouder worden gecontroleerd door een accountant, die beroepsmatig de jaarrekeningen samengesteld.

Wij maken gebruik van een online boekhoudpakket Kingwaarmee u altijd verzekerd bent van de laatste software en online altijd toegang heeft tot uw cijfers en overzichten. Boekhouden was nog nooit zo makkelijk!

online boekhouden

Of u nu zelf de cijfers in het boekhoudsysteem wil invoeren of de cijfers wil laten invoeren door de specialisten van Your Accountants en Adviseurs: alles is mogelijk!