Financiële Planning

Wat is Financiële planning?

Financiële planning is het in kaart brengen van de huidige financiële situatie, de situatie bij pensionering, de situatie bij overlijden en de situatie bij arbeidsongeschiktheid zowel in privé als zakelijk. Dit is stap 1. Vervolgens wordt er op basis van het verkregen inzicht van stap 1 gekeken of dit aansluit met de eigen verwachtingen en of dat er misschien andere wensen zijn. Dit is stap 2. Als er andere wensen zijn dan komt stap 3; Het opstellen van een plan met wat er nodig is of moet gebeuren om te komen waar men naar toe wilt.

Doel van Financiële planning is om op langere termijn de bruto verdiende euro’s zo “onbeschadigd” mogelijk netto in handen te krijgen. Daarom worden de onderliggende stukken zoals bijvoorbeeld het testament, huwelijkse voorwaarden, hypotheek, levensverzekeringen, de aangiften Inkomstenbelasting en de jaarrekening tegen het licht gehouden, om te kijken naar toegevoegde waarde en de passendheid hiervan.

Een ander onderdeel van de financiële planning is optimalisatie van vermogensbeheer. Ongeacht of dit nu om box 1 (bijvoorbeeld als lijfrente), box 2 (als aanmerkelijk belang houder) of box 3 (privé vermogen)

Wilt u een afspraak maken om uw financiële mogelijkheden te bekijken neem dan contact op met Mano Schuitmaker FFP RB (072 – 51 40 680).