Woning in aanbouw en hypotheekrente aftrek

13-10-2014

Nadat het Hof Amsterdam en het Hof Den Haag zich kritisch hadden opgesteld over de aftrekbaarheid van hypotheekrente in het geval van een woning in aanbouw, heeft de Hoge Raad nu zijn oordeel geveld. Een drietal arresten zijn hier door de Hoge Raad aan gewijd. Van een ‘woning in aanbouw’ is naar spraakgebruik pas sprake vanaf het moment van de feitelijke bouwkundige werkzaamheden die leiden tot de stichting van de woning. Dit betekent dat de belastingplichtige die de grond heeft verworven met de intentie hierop te bouwen, de rente over de lening niet kan aftrekken. Dat wil zeggen voor zover deze betrekking heeft op de periode van aangaan van de geldlening voor de verwerving van die grond en de aanvang van de bouwwerkzaamheden. 

Voor de praktijk betekent dit arrest dat vrij snel na de aankoop van de grond grondverzet moet plaatsvinden om de renteaftrek veilig te stellen.

 Lees hier de rechtspraak.

Alle nieuwsberichten: