Gebruikelijkloonregeling voor DGA’s verscherpt

11-12-2014

Als u werkt voor een besloten vennootschap die voor 5% of meer eigendom is van u en/of uw partner, dan moet u een minimumsalaris opnemen. Deze regeling wordt in 2015 aanzienlijk strenger. Het gebruikelijk loon wordt gesteld op minimaal 75% van het loon dat in de ‘meest vergelijkbare’ dienstbetrekking wordt betaald. Tot nu toe moest worden uitgegaan van minimaal 70% van het salaris in een ’soortgelijke’ dienstbetrekking. Een ‘meest vergelijkbare’ dienstbetrekking is makkelijker te vinden dan een ‘soortgelijke’.


Het is mogelijk dat uw salaris in 2015 zonder wijzigingen ten opzichte van 2014 lager is dan de geldende norm. U moet het salaris dan verhogen tot u wel aan de norm voldoet. Afspraken die u in het verleden over de hoogte van uw gebruikelijke salaris hebt gemaakt, worden door de Belastingdienst per 
1 januari 2015 collectief opgezegd. U kunt wel gebruik maken van een overgangsregeling: u mag uw salaris voor 2015 vaststellen op 75/70ste van het salaris over 2013. Dat mag alleen als het salaris toen hoger was dan € 43.000. U moet een nieuwe afspraak maken als u vindt dat uw salaris lager moet zijn dan de norm. De Belastingdienst verwacht een jaar nodig te hebben voor het maken van nieuwe afspraken. De regeling wordt door deze wijzigingen bepaald niet eenvoudiger.

 

Alle nieuwsberichten: